Contact - Schroons & Zonen

Schrijnwerkerij Schroons & Zonen bvba    

Industriezone D

Wouwerstraat 11A

2220 Heist-op-den-berg

 

tel. 015 51 27 93

fax. 015 51 32 95

 

info@schrijnwerkerijschroons.be

BTW BE0419.042.275

 

U kan steeds terecht in onze toonzaal voor profesioneel en vrijblijvend advies omtrent houten ramen, deuren, poorten, gevelbekleding, trappen, binnendeuren, kasten en parket.  Om u beter te kunnen helpen vragen we op voorhand een afspraak te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY

Schroons & Zonen bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens
Schroons & Zonen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer  (o.a. klantenadministratie, opvolgen van offertes, bestellingen, leveringen, plaatsingen, facturatie en naservice).  

Volgende persoonsgegevens worden verzamelt:
- Naam en voornaam
- Facturatieadres
- Werfadres
- Telefoonnummer
- e-mailadres

Overmaken aan derden
Schroons & Zonen bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden.  Indien dit noodzakelijk is ter verwezelijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen persoonsgegevens van de klant gedeeld worden met met vennootschappen die in onderaanneming werken van Schroons & Zonen bvba.   
Schroons & Zonen bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten (o.a. op het gebied van boekhouding, garantie) en naservice te voldoen.  

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).
Bovendien heeft de klant recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen.  Teneinde voorvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd een e-mail te verzenden naar het volgende mailadres info@schrijnwerkerijschroons.be

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commisie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be

Contactformulier